Pomoc dla Ukrainy

Jak wpłacić pieniądze?

Dane do przelewu:
IBAN: PL40 1540 1115 2013 0003 7981 0003
BIC/SWIFT: EBOSPLPW 40 1540 1115 2013 0003 7981 0003
Zbiórka na portalu pomagam.pl https://pomagam.pl/pomoc_ukrainie

Help for Ukraine

How to contribute financially

Bank transfer details:
IBAN: PL40 1540 1115 2013 0003 7981 0003
BIC/SWIFT: EBOSPLPW 40 1540 1115 2013 0003 7981 0003
Collection via the pomagam.pl website https://pomagam.pl/pomoc_ukrainie

Pomóżcie nam pomóc Ukrainie! Pomóżmy razem! 

Co robimy?

Tym razem całe nasze siły i zasoby kierujemy do Ukrainy. Organizujemy regularne transporty pomocy humanitarnej bezpośrednio do magazynów naszych ukraińskich partnerów. Nasze auta dostawcze kilka razy w tygodniu wyruszają w drogę. Dostarczamy niezbędne rzeczy, które ratują zdrowie i życie mieszkańców ukraińskich miast albo pozwalają im przetrwać wojnę. Wspieramy m.in. szpitale w Łucku, Iwano-Frankiwsku, Lwowie, Winnicy, Mikołajowie i Charkowie, ale też np. dom dziecka i centrum rehabilitacji dzieci z wadami rozwojowymi. Nasi partnerzy, ukraińscy wolontariusze, dystrybuują pomoc w dalsze części Ukrainy. Dysponujemy dwoma dużymi magazynami na terenie Ukrainy i trzema w Polsce. Przygotowujemy się do zainstalowania pod Mikołajowem szpitala polowego.

Help us help Ukraine! Let’s help together!

Our activity areas

This time all our strength and resources are directed to Ukraine. We organise regular transports of humanitarian aid directly to the warehouses of our Ukrainian partners. Our trucks with humanitarian provisions cross the border with Ukraine several times a week. We deliver all kinds of items necessary to protect the health and the life of the inhabitants of Ukrainian cities or help them to survive the war. We support, among others, hospitals in Lutsk, Ivano-Frankivsk, Lviv, Vinnitsa, Mykolaiv and Kharkiv, but also to orphanages and a rehabilitation centre for children with developmental defects. Our partners, Ukrainian volunteers, distribute help to other parts of Ukraine. We have two large warehouses in Ukraine and three in Poland. We are preparing to set up a field hospital near Mikołajów.

Co zawozimy do Ukrainy?

Lista rzeczy jest długa. To są opatrunki, bandaże, hemostatyki, opaski zaciskowe, rękawiczki jednorazowe, maski chirurgiczne, leki, ale też konserwy, karimaty, śpiwory i inne. Pomoc rzeczową pozyskujemy od naszych partnerów w Polsce i za granicą albo po prostu kupujemy. Jeżeli macie dostęp do asortymentu z zakresu medycyny pola walki albo innych rzeczy, które mogą się przydać, to dajcie znać!

What we deliver to Ukraine

The list of items is really long and includes dressings, bandages, haemostats, tourniquets, disposable gloves, surgical masks, medicines, but also canned goods, sleeping mats, sleeping bags and more. We receive material assistance from our partners in Poland and abroad, or we simply buy it. If you have access to an assortment of battlefield medicine or other products that may be useful, please let me know!

Jak nam w tym pomóc?

Przyjmujemy pomoc w formie rzeczowej, ale też w formie wpłat na nasze konto bankowe. Jeżeli macie do przekazania rzeczy, to skontaktujcie się z nami, żeby umówić miejsce odbioru. Zbieramy fundusze, które pozwalają nam sfinansować zakup darów, ale też pokryć koszty logistyczne i paliwo. Poniżej znajdziecie numer konta naszej Fundacji oraz link do zbiórki.

How you can help us

We accept assistance in kind, but also in the form of payments to our bank account. If you have items you would like to contribute, please contact us to arrange a pickup location. We collect funds that allow us to finance the purchase of specific products, but also cover logistics costs and pay for petrol. Below, you will find the account number of our Foundation and the link to the fundraiser.

Jak wpłacić pieniądze?

Dane do przelewu:
IBAN: PL40 1540 1115 2013 0003 7981 0003
BIC/SWIFT: EBOSPLPW 40 1540 1115 2013 0003 7981 0003
Zbiórka na portalu pomagam.pl https://pomagam.pl/pomoc_ukrainie

How to contribute financially

Bank transfer details: IBAN: PL40 1540 1115 2013 0003 7981 0003 BIC/SWIFT: EBOSPLPW 40 1540 1115 2013 0003 7981 0003
Collection via the pomagam.pl website https://pomagam.pl/pomoc_ukrainie

Jak się z nami skontaktować?

Piszcie do nas najlepiej na adres:

W pilnym trybie można dzwonić pod nr tel.:

How to contact us?

Contact us at:
On urgent matters, please contact: