W 2019 roku zrealizowaliśmy projekt: „Transfer dobrych praktyk w diagnostyce,leczeniu i nadzorze epidemiologicznym nad gruźlicą lekooporną na wschodzie Ukrainy”współfinansowany w ramach programu Polskiej Pomocy rozwojowejMinisterstwa Spraw Zagranicznych RP. W ramach...