Home

Prowadzimy działania humanitarne dla ofiar wojen, epidemii, klęsk żywiołowych oraz pomocowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i najuboższych.

Specjalizujemy się w organizacji doraźnej oraz specjalistycznej pomocy humanitarnej, medycznej i sanitarnej.

Zajmujemy się promocją postaw obywatelskich i szerzeniem świadomości na temat problemów migracyjnych w dzisiejszej Europie.

Aktualności

Great War: Graves and Historical Memory. Grant Funduszu Wyszehradzkiego

During the First World War 1914-1918 the Carpathian mountains became the scene of constant fighting. The representatives of nations that lived in Galicia fought in the armies of the Entente and the Triple Alliance […]

Pomoc Humanitarna – Ukraina

Pomoc medyczna: Trwający od 2014 roku konflikt na Ukrainie powoduje pogłębianie się kryzysu humanitarnego i wzrost liczby potrzebujących. Polski Zespół Humanitarny dostarcza pomoc na Ukrainę […]

Pomoc dla Polonii – Ukraina

Polski Zespół Humanitarny, w imieniu Stowarzyszenia Pokolenie, realizuje projekt Senatu RP, polegający na zapewnianiu pomocy medycznej pacjentom i podopiecznym […]

Warto obejrzeć

Pierwsza część reportażu o działaniach polskich wolontariuszy pt. „Fala”.
Druga część reportażu o działaniach polskich wolontariuszy pt. „Rozpoznanie”.

StatutŚCIĄGNIJ

PZH bilans 2017: ŚCIĄGNIJ

PZH bilans 2016: ŚCIĄGNIJ

PZH CIT-823 2016: ŚCIĄGNIJ

PZH sprawozdanie Zarządu 2017: ŚCIĄGNIJ

PZH sprawozdanie Zarządu 2016: ŚCIĄGNIJ