Home

Prowadzimy działania humanitarne dla ofiar wojen, epidemii, klęsk żywiołowych oraz pomocowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i najuboższych.

Specjalizujemy się w organizacji doraźnej oraz specjalistycznej pomocy humanitarnej, medycznej i sanitarnej.

Zajmujemy się promocją postaw obywatelskich i szerzeniem świadomości na temat problemów migracyjnych w dzisiejszej Europie.

Warto obejrzeć

Pierwsza część reportażu o działaniach polskich wolontariuszy pt. „Fala”.
Druga część reportażu o działaniach polskich wolontariuszy pt. „Rozpoznanie”.

StatutŚCIĄGNIJ

PZH bilans 2017: ŚCIĄGNIJ

PZH bilans 2016: ŚCIĄGNIJ

PZH bilans 2018: ŚCIĄGNIJ

PZH CIT-823 2016: ŚCIĄGNIJ

 

PZH sprawozdanie Zarządu 2018: ŚCIĄGNIJ

PZH sprawozdanie Zarządu 2017: ŚCIĄGNIJ

PZH sprawozdanie Zarządu 2016: ŚCIĄGNIJ