Home

Prowadzimy działania humanitarne dla ofiar wojen, epidemii, klęsk żywiołowych oraz pomocowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i najuboższych.

Specjalizujemy się w organizacji doraźnej oraz specjalistycznej pomocy humanitarnej, medycznej i sanitarnej.

Zajmujemy się promocją postaw obywatelskich i szerzeniem świadomości na temat problemów migracyjnych w dzisiejszej Europie.

Aktualności

Pomoc Humanitarna – Ukraina

Pomoc medyczna: Trwający od 2014 roku konflikt na Ukrainie powoduje pogłębianie się kryzysu humanitarnego i wzrost liczby potrzebujących. Polski Zespół Humanitarny dostarcza pomoc […]

Pomoc dla Polonii – Ukraina

Polski Zespół Humanitarny, w imieniu Stowarzyszenia Pokolenie, realizuje projekt Senatu RP, polegający na zapewnianiu pomocy medycznej pacjentom i podopiecznym […]

Pomoc uchodźcom – Grecja

Działania mające na celu pomoc uchodźcom w Grecji rozpoczęliśmy na początku 2016 roku, gdy po zamknięciu granicy grecko-macedońskiej tysiące z nich utknęło na polach greckiej wioski […]

ZOBACZ WSZYSTKIE NASZ AKCJE

Warto obejrzeć

Pierwsza część reportażu o działaniach polskich wolontariuszy pt. "Fala".
Druga część reportażu o działaniach polskich wolontariuszy pt. "Rozpoznanie".

StatutŚCIĄGNIJ

PZH bilans 2016: ŚCIĄGNIJ

PZH sprawozdanie merytoryczne 2016: ŚCIĄGNIJ
PZH sprawozdanie zarządu 2016: ŚCIĄGNIJ