O nas

Polski Zespół Humanitarny to fundacja zajmująca się organizacją pomocy i koordynacją działań wolontariackich w obszarach występowania klęsk humanitarnych.

Nasza fundacja powstała z inicjatywy osób, które poznały się w trakcie kryzysu migracyjnego jaki rozpoczął się na południu Europy w 2015 roku. Chęć niesienia pomocy połączyła nas i wyznaczyła nowy, wspólny kierunek. Niektórzy z nas dopiero zaczynają swoją przygodę z sektorem NGO, większość jednak posiada wieloletnie doświadczenie w akcjach wolontariackich w kraju i za granicą. Po kilkumiesięcznej działalności jako nieformalna grupa, w lipcu 2016 roku powołaliśmy do życia fundację z siedzibą w Krakowie.

Misją PZH jest uczynić świat lepszym poprzez udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej i prowadzenie edukacji społeczeństwa. Działamy tam, gdzie toczy się wojna, gdzie migrują ludzie uciekający przed wojną, w miejscach katastrof naturalnych, a także tam, gdzie mieszkają Polacy potrzebujący pomocy. Nasza organizacja zrzesza wolontariuszy i koordynuje ich działania wszędzie tam, gdzie możemy się przyczynić do ratowania życia i zdrowia ludzi, a gdzie z różnych względów nie dociera zorganizowana pomoc rządów i można liczyć tylko na dobrą wolę i wielkie serce ludzi chcących pomóc innym ludziom.

Numer KRS: 0000626174
NIP: 7343540998
REGON: 36494023800000
Numer konta: 07 1020 2892 0000 5102 0613 8343
Statut: ŚCIĄGNIJ

Prowadzimy działania pomocowe skierowane do ofiar wojen, epidemii, klęsk żywiołowych, wykluczenia społecznego oraz najuboższych.

Specjalizujemy się w organizacji doraźnej oraz specjalistycznej pomocy medycznej i sanitarnej w miejscach dotkniętych kryzysem humanitarnym.

Zajmujemy się promocją postaw obywatelskich i szerzeniem świadomości na temat problemów migracyjnych w dzisiejszej Europie.

Aktualne projekty

Camp Shower (C) Marcin Lachowicz - marcinlachowicz.com (5 of 30)

Idomeni

Działania mające na celu pomoc uchodźcom w Grecji rozpoczęliśmy zimą 2016 roku, gdy po zamknięciu granicy grecko-macedońskiej tysiące z nich utknęło na polach greckiej wioski Idomeni. Zorganizowaliśmy wówczas zbiórkę namiotów, śpiworów, karimat, odzieży zimowej oraz leków, aby pomóc im przetrwać trudy koczowania w spartańskich warunkach. Nasz apel o pomoc spotkał się z bardzo pozytywną reakcją Krakowian, a dzięki ich hojności mogliśmy zawieźć potrzebującym niezbędne do przeżycia […]

Idomeni (C) Marcin Lachowicz - marcinlachowicz.com (20 of 26)

Łuck

Na Ukrainie zajmujemy się dystrybucją leków w obwodzie wołyńskim oraz lwowskim, a sam projekt realizowany jest dzięki pomocy Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu oraz zakonu Bonifratrów w Drohobyczu. Zaopatrujemy osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej w leki, a wielu spośród potrzebujących to starsze osoby pochodzenia polskiego. Podejmujemy również działania pomocowe, integracyjne i edukacyjne. Projekt finansowany jest dzięki wsparciu Senatu RP za pośrednictwem Stowarzyszenia Pokolenie.

lvov (C) Marcin Lachowicz - marcinlachowicz.com (12.08.17 09.45 1-1)

Drohobycz

W zachodniej Ukrainie niesiemy pomoc Tatarom krymskim, którzy po zaanektowaniu Krymu przez Rosję w 2014 roku zaczęli masowo opuszczać Krym, często zostawiając cały dobytek. Wielu z nich zaczęło szukać schronienia na Zachodzie Ukrainy. Ze względu na wewnętrzną sytuację w Ukrainie oraz słabo działającą pomoc socjalną Tatarzy krymscy są społecznością, której pomoc jest szczególne potrzebna. Społeczność Tatarów krymskich w Drohobyczu liczy obecnie ponad 20 rodzin, czyli około […]

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ I BYĆ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI AKCJAMI?

Kontakt

Podoba Ci się to co robimy i chcesz rozpocząć z nami współpracę jako wolontariusz lub organizacja? Nawiąż z nami kontakt! Napisz lub zadzwoń, a na pewno odpowiemy...

Współpraca: Artur / 668 557 948 / artur.niemczyk@pzh.org.pl
Wolontariat: Agnieszka / 793 557 474 / agnieszka.dudek@pzh.org.pl
Kontakt z mediami: Marcin / 664 736 034 / marcin.lachowicz@pzh.org.pl

Pisz także na adres biuro@pzh.org.pl

Polski Zespół Humanitarny
Żegiestów 29
33-370 Muszyna

Adres biura:
ul. Reymonta 20/39
30-059 Kraków