Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej UGKC (Caritas SDD UGKC)

Centrum Obywatelskie Kraków

http://cokrakow.pl/

Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku

http://polonia.org.ua/

Stowarzyszenie Pokolenie

http://pokolenie.org.pl/ 

Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu

http://www.lekarz.volyn.ua/pl/Nasza_dziaalnosci/Nasza_dziaalnosci.html

Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie

Stacja Pomocy Socjalnej „Caritas” Zakonu Bonifratrów w Drohobyczu

https://bonifratrzy.pl/

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

http://wolontariat.org.pl/

UNICEF Mariupol, Ukraina

https://www.unicef.org/ukraine/overview_10566.html