Wsparcie medyczne na Ukrainie i w Gruzji

Od 2016 roku Polski Zespół Humanitarny, dzięki dotacjom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a od 2020 roku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapewnia nieodpłatne badania lekarskie oraz leki osobom starszym polskiego pochodzenia. Nasza pomoc dotarła do Ukrainy i Gruzji. Z pomocy lekarskiej i lekowej skorzystało 1720 osób polskiego pochodzenia. Zrealizowano 4016 świadczeń medycznych, część osób otrzymało skierowania na badania specjalistyczne (między innymi badania USG, wykonywane na aparacie dostarczonym przez nas dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego w Łucku). Projekt był możliwy do realizacji dzięki dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz naszych partnerów z Ukrainy i Gruzji. Serdecznie dziękujemy Ekipie SLPP pod przywództwem Sergiusza Prokopiuka, Oldze Bondarewej, księdzu Janowi Dergiewiczowi z Rozdzieli oraz ojcu Wawrzyńcowi z Drohobycza – Ukraina, oraz Tatianie Kurczewskiej ze Związku Polonii Medycznej w Gruzji. Wsparcie udzielane jest najbiedniejszym, głownie osobom starszym. Od 2020 roku projekt jest finansowany dzięki dotacji KPRM.