Wsparcie medyczne na Ukrainie

Od 2016 roku Polski Zespół Humanitarny, dzięki dotacjom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia nieodpłatne badania lekarskie oraz leki osobom starszym polskiego pochodzenia, oraz im ukraińskim sąsiadom. Naszymi partnerami jest Stowarzyszenie Lekarzy Pochodzenia Polskiego na Wołyniu oraz zakon Bonifratrów w Drohobyczu. Dzięki dotacji, w tym roku udzielono pomocy 1755 osobom, 700 osób otrzymało skierowania na badania specjalistyczne (między innymi badania USG, wykonywane na aparacie dostarczonym dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego w Łucku), 293 osoby skierowano na hospitalizację, udzielono ogółem 3928 świadczeń medycznych. Wsparcie udzielane jest najbiedniejszym, głownie osobom starszym.