Uchodźcy z Krymu – Ukraina

Uchodźcy z Krymu:

Konflikt zbrojny na Ukrainie zmusił wiele osób do opuszczenia swoich domów i przemieszczenia się w obrębie kraju. Ludziom tym brakuje żywności, leków, ubrań i wszystkiego tego, czego nie mogli zabrać ze sobą.
Polski Zespół Humanitarny równolegle realizuje projekt pomocowy dla społeczności Tatarów krymskich , która po zaanektowaniu Krymu przez Rosję w 2014 roku zaczęła masowo migrować, zostawiając cały swój dobytek. Wielu spośród nich znalazło schronienie na zachodzie Ukrainy. Przy współpracy z Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej UGKC wspieramy tę mniejszość narodową mieszkającą w Drohobyczu, liczącą obecnie około 130 osób. Są to w większości rodziny wielodzietne. Prowadzimy wśród nich działalność integracyjną i dostarczamy im pomoc socjalną, w tym: odzież, zabawki, gry i materiały edukacyjne dla dzieci.