Walka z gruźlicą – Ukraina 2019

W 2019 roku zrealizowaliśmy projekt: „Transfer dobrych praktyk w diagnostyce, leczeniu i nadzorze epidemiologicznym nad gruźlicą lekooporną na wschodzie Ukrainy” współfinansowany w ramach programu Polskiej Pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W ramach projektu organizowaliśmy szkolenia dla ukraińskiego personelu medycznego zajmującego się walką z gruźlicą w Jaroszowcu. Na Ukrainę dostarczyliśmy aparat RTG oraz prowadziliśmy badania przesiewowe.