Wsparcie medyczne i żywnościowe – Ukraina 2023

W 2023 roku realizowaliśmy zadanie „Wsparcie Medyczne i Żywnościowe”, finansowane ze środków KPRM. Dzięki realizacji zadania ogółem:
– udzielono 9112 świadczeń medycznych w postaci konsultacji lekarskich i/lub zapewnienia nieodpłatnych leków. Rezultat został zmierzony za pomocą wypełnionych kart pacjenta oraz sprawozdań Partnerów. Grupą docelową są osoby starsze polskiego pochodzenia, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Trudno mówić tutaj o trwałym rezultacie. Beneficjenci nie mogą na stałe poprawić stanu swojego zdrowia, natomiast możliwe było zapewnienie im badań lekarskich oraz leków podstawowych, dzięki czemu odciążono ich budżety umożliwiając zaspokojenie innych potrzeb życiowych.
– przeprowadzono dystrybucję 9014 paczek żywnościowych, zawierających podstawowe artykuły spożywcze. Paczki zawierały kaszę, ryż, olej, susz warzywny, konserwy rybne i mięsne, gotowe posiłki konserwowe, a w przypadku rodzin z małymi dziećmi również odżywki dla dzieci. Zrealizowaliśmy 35 transportów humanitarnych.