O nas

Polski Zespół Humanitarny jest fundacją działającą na rzecz ratowania życia, zdrowia i godności osób potrzebujących, zwłaszcza z obszarów dotkniętych skutkami kryzysów humanitarnych. Organizujemy i niesiemy pomoc najuboższym, osobom zmagającym się z wykluczeniem społecznym, ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych.

Nasza fundacja została powołana do życia w lipcu 2016 roku z inicjatywy kilku osób, które połączyła potrzeba niesienia pomocy innym ludziom. 

Naszą misją jest niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz prowadzenie programów społecznych i edukacyjnych. Działamy tam, gdzie spotykamy się z biedą strukturalną i społeczną, na obszarach objętych konfliktem oraz tam, gdzie migrują ludzie obawiający się prześladowań w swoim kraju pochodzenia, zagrożenia życia, zdrowia lub wolności.

Numer KRS: 0000626174
NIP: 7343540998
REGON: 36494023800000
Numer konta: 94 1540 1115 2013 0003 7981 0001

Siedziba:
Polski Zespół Humanitarny,
33-370 Muszyna,
Al. Zdrojowa 18

Tel. 48 537 380 955