O nas

Polski Zespół Humanitarny jest fundacją działającą na rzecz ratowania życia, zdrowia i godności osób potrzebujących, zwłaszcza z obszarów dotkniętych skutkami kryzysów humanitarnych. Organizujemy i niesiemy pomoc najuboższym, osobom zmagającym się z wykluczeniem społecznym, ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych.

Nasza fundacja została powołana do życia w lipcu 2016 roku z inicjatywy kilku osób, które połączyła potrzeba niesienia pomocy innym ludziom. 

Naszą misją jest niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz prowadzenie programów społecznych i edukacyjnych. Działamy tam, gdzie spotykamy się z biedą strukturalną i społeczną, na obszarach objętych konfliktem oraz tam, gdzie migrują ludzie obawiający się prześladowań w swoim kraju pochodzenia, zagrożenia życia, zdrowia lub wolności.

NASZ ZESPÓŁ

Katarzyna Corominas

Współzałożycielka Polskiego Zespołu Humanitarnego, koordynatorka projektów humanitarnych, rozwojowych i edukacyjnych, prezeska Zarządu PZH. Dostarczała pomoc uchodźcom w greckim Idomeni, na granicę serbsko-węgierską i na wschodnią Ukrainę. Z wykształcenia psycholożka. 

Agnieszka Dudek

Współzałożycielka Polskiego Zespołu Humanitarnego, który zakładała kierując się potrzebą niesienia zorganizowanej pomocy potrzebującym. Agnieszka jest kulturoznawczynią o specjalizacji bliskowschodniej, zafascynowaną światem arabskim.  Zawodowo zajmuje się zarządzaniem w sektorze prywatnym.

Joanna Kołek

Z wykształcenia filozofka, ukrainoznawczyni i rosjoznawczyni. Związana od początku z Polskim Zespołem Humanitarnym. Współpracuje również ze Stowarzyszeniem Polska Misja Medyczna. Pomaganie innym (zarówno zawodowo, jak i poprzez wolontariat) jest dla niej istotną częścią życia. Wcześniej próbowała swoich sił w instytucjach kultury oraz w edukacji. Miłośniczka krajów i kultur Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, dwóch kółek i swojej małej ojczyzny.

Artur Niemczyk 

Pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Zespołu Humanitarnego, członek Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna, koordynator projektów w Stowarzyszeniu Pokolenie, a także koordynator inicjator i moderator programu współpracy NGO Dolina Popradu. Współpracownik organizacji polonijnych – Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie, Stowarzyszenia Lekarzy Pochodzenia Polskiego na Wołyniu oraz Caritas SDD UGKC. Koordynator kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów z zakresu pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz edukacyjnej. Góral przez zasiedlenie!

Numer KRS: 0000626174
NIP: 7343540998
REGON: 36494023800000
Numer konta: 07 1020 2892 0000 5102 0613 8343