Pomoc dla Polonii – Ukraina

Wsparcie Medyczne:

Polski Zespół Humanitarny, w imieniu Stowarzyszenia Pokolenie, realizuje projekt Senatu RP, polegający na zapewnianiu pomocy medycznej pacjentom i podopiecznym Stowarzyszenia Lekarzy Pochodzenia Polskiego na Wołyniu oraz Stacji Socjalnej Ojców Bonifratrów w Drohobyczu. Zapewniamy leki, wózki inwalidzkie i środki higieny.
W obwodach wołyńskim i lwowskim wspieramy mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, wśród których większość stanowią osoby starsze pochodzenia polskiego.

O naszych podopiecznych opowiada artykuł Moniki Andruszewskiej, zamieszczony w Tygodniku Powszechnym:

https://www.tygodnikpowszechny.pl/to-nie-jest- kraj-dla-starych-ludzi-35036