Pomoc uchodźcom – Grecja

Działania mające na celu pomoc uchodźcom w Grecji rozpoczęliśmy na początku 2016 roku, gdy po zamknięciu granicy grecko-macedońskiej tysiące z nich utknęło na polach greckiej wioski Idomeni. Zorganizowaliśmy wówczas zbiórkę namiotów, śpiworów, karimat, odzieży zimowej, zabawek dla dzieci oraz środków higieny, aby pomóc im przetrwać trudy koczowania w prymitywnych warunkach. Nasz apel o pomoc spotkał się z bardzo pozytywną reakcją krakowian, a dzięki ich hojności mogliśmy zawieźć potrzebującym niezbędne do przeżycia rzeczy. Transporty z zebranymi przez nas darami dotarły do (nieistniejącego już) obozu w Idomeni trzykrotnie. Akcje wsparły Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskiej im. Anny Fiszerowej oraz Zespół Charytatywny „Caritas” przy parafii św. Jana Kantego w Krakowie, przekazując sporą część z pomocy dostarczonej przez nas uchodźcom. Obserwując panujące tam fatalne warunki sanitarne, poszerzyliśmy nasze działania zapewniając mieszkańcom obozu kilkaset pryszniców polowych ufundowanych przez zaprzyjaźnioną fundację.

tekst: A.Dudek