O nas

Polski Zespół Humanitarny

jest fundacją działającą na rzecz ratowania życia, zdrowia i godności osób potrzebujących, zwłaszcza z obszarów dotkniętych skutkami kryzysów humanitarnych. Organizujemy i niesiemy pomoc najuboższym, osobom zmagającym się z wykluczeniem społecznym, ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii i klęsk żywiołowych.

Nasza fundacja została oficjalnie powołana do życia w lipcu 2016 roku z inicjatywy grupy osób, które połączyła potrzeba niesienia pomocy innym ludziom. Część z nas ma wieloletnią praktykę w prowadzeniu działań humanitarnych, inni dopiero zdobywają doświadczenia w tym wymagającym sektorze.

Naszą misją jest niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej oraz prowadzenie programów społecznych i edukacyjnych. Działamy tam, gdzie spotykamy się z biedą strukturalną i społeczną, na obszarach objętych konfliktem oraz tam, gdzie migrują ludzie obawiający się prześladowań w swoim kraju pochodzenia, zagrożenia życia, zdrowia lub wolności.

. .

Polish Volunteer Humanitarian Team

Our mission is to save lives, to provide healthcare and to give back dignity to people in need, especially in areas experiencing humanitarian crisis. We organize help for the poorest people who struggle with social exclusion, as well as victims of military conflicts, natural disasters and epidemics.

The Polish Humanitarian Team was founded in July 2016 by a small group of volunteers who had coordinated help in a refugee camp in Idomeni, Greece. Some of us have extensive professional experience organizing help in Poland and abroad, while for other members the journey on this path has just started.

We provide humanitarian and development assistance and carry out social and educational programs, working in areas with structural poverty and in social conflict zones. We also work with refugees. At the same time we organize groups of volunteers and conduct training about tolerance and human rights.

. .

Numer KRS: 0000626174
NIP: 7343540998
REGON: 36494023800000
Numer konta: 07 1020 2892 0000 5102 0613 8343
Statut: ŚCIĄGNIJ
PZH bilans 2016: ŚCIĄGNIJ
PZH sprawozdanie merytoryczne 2016: ŚCIĄGNIJ
PZH sprawozdanie zarządu 2016: ŚCIĄGNIJ

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ I BYĆ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI AKCJAMI?

Aktualności

Wsparcie medyczne na Ukrainie

Od 2016 roku Polski Zespół Humanitarny, dzięki dotacjom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia nieodpłatne badania lekarskie oraz leki osobom starszym polskiego pochodzenia, oraz im […]

Pomoc w ośrodkach dla niepełnosprawnych – Gruzja 2019

Pomoc charytatywna i socjalna – zapomogi socjalne i dofinansowanie działań polonijnych gabinetów lekarskich w Gruzji

W 2019 roku realizowaliśmy projekt finansowany ze środków Senatu RP. W ramach projektu wypłaciliśmy 150 zapomóg najbiedniejszym mieszkańcom Lagodechi i Achalciche w Gruzji – osobom o polskich korzeniach, […]

Filmy

Pierwsza część reportażu o działaniach polskich wolontariuszy pt. "Fala".

Druga część reportażu o działaniach polskich wolontariuszy pt. "Rozpoznanie".

Kontakt

Podoba Ci się to co robimy i chcesz rozpocząć z nami współpracę jako wolontariusz lub organizacja?
Nawiąż z nami kontakt!
Napisz do nas wolontariat @pzh.org.pl lub biuro @pzh.org.pl, a na pewno odpowiemy.

Polski Zespół Humanitarny
Żegiestów 29
33-370 Muszyna

Adres biura:
ul. Reymonta 20/39
30-059 Kraków

Korzystamy z pomocy Centrum Obywatelskiego, współfinansowanego przez Gminę Miejską Kraków