Pomoc humanitarna – Ukraina

Pomoc medyczna:

Trwający od 2014 roku konflikt na Ukrainie powoduje pogłębianie się kryzysu humanitarnego i wzrost liczby potrzebujących. Polski Zespół Humanitarny dostarcza pomoc na Ukrainę już od ponad roku.

W 2016 roku przeprowadziliśmy dystrybucję 6 ton lekarstw wartości ponad 1 mln USD. Leki dostarczyliśmy bezpośrednio do 90 szpitali w 17 obwodach Ukrainy. Jako pierwszej organizacji udało nam się skutecznie i szybko przejść całą procedurę: transportu leków z Polski, odprawy humanitarnej i dystrybucji. Dystrybucja trwała 60 dni. Partnerem w obu projektach był Caritas SDD UGKC.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) potrzeby Państwowej Służby Zdrowia na Ukrainie realizowane są w 3%.

. .

Polish Humanitarian Team (PZH) distributed 6 tons of medicine worth over $ 1 million in 2016. Free supply and distribution of medicine at 90 hospitals for in 17 districts of Ukraine was completed mostly in hospitals where tuberculosis and HIV-infected patients are treated. We successfully and quickly went through all the procedures: transport from Poland, customs clearance of humanitarian goods and distribution as the first foreign humanitarian organization in Ukraine. The distribution during November and December 2016 was conducted in agreement and cooperation with the Ministery od Health of Ukraine and took us 60 days. According to the World Health Organization (WHO) data, the needs of the State Health Service in Ukraine are implemented in 3%.

 

Pomoc żywnościowa:

17 stycznia 2017 roku w Drohobyczu podczas spotkania w Ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań polskim wolontariuszom. Uroczystość prowadził mer Drohobycza, w imieniu administracji obwodu donieckiego oraz Jose Turczyk, były dyrektor Amnesty International Ukraina. Działacze Polskiego Zespołu Humanitarnego, Artur Deska i Artur Niemczyk, otrzymali podziękowania oraz odznaczenia za całokształt działań, jako jedyni Polacy (w ciągu ostatnich dwóch lat odznaczono 56 osób, w tym tylko dwóch Polaków). Odznaczenia dotyczyły aktywnej pomocy dla osób dotkniętych kryzysem humanitarnym w strefie operacji antyterrorystycznej ATO.

PZH przeprowadził dystrybucję żywności oraz zaopatrywał kuchnię polową w Awdijiwce. Polski Zespół Humanitarny wspomógł ludność cywilną 65 tonami żywności, co umożliwiło wydanie ponad 30000 ciepłych posiłków oraz rozdysponowanie ponad 3000 worków z żywnością dla mieszkańców obwodu dotkniętego kryzysem humanitarnym.

. .

Polish Humanitarian Team (PZH) distributed food, equiped and ran a field kitchen at Avdijivka from June to December 2016. PZH helped the civilian population with 65 tons of food, allowing over 30,000 warm meals and distributed more than 3,000 food bags (groats, oil, canned fish and meat, rice, milk powder) in ATO zone.

Our partner was Caritas SDD UGKC, in both projects.