Wsparcie medyczne i żywnościowe – Ukraina 2023

W 2023 roku realizowaliśmy zadanie „Wsparcie Medyczne i Żywnościowe”, finansowane ze środków KPRM. Dzięki realizacji zadania ogółem: – udzielono 9112 świadczeń medycznych w postaci konsultacji […]

Walka z gruźlicą – Ukraina 2019

W 2019 roku zrealizowaliśmy projekt: „Transfer dobrych praktyk w diagnostyce, leczeniu i nadzorze epidemiologicznym nad gruźlicą lekooporną na wschodzie Ukrainy” współfinansowany w ramach programu Polskiej Pomocy rozwojowej […]

Wsparcie medyczne na Ukrainie i w Gruzji

Od 2016 roku Polski Zespół Humanitarny, dzięki dotacjom Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a od 2020 roku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zapewnia nieodpłatne badania lekarskie oraz leki osobom […]

Pomoc humanitarna – Ukraina

Pomoc medyczna: Trwający od 2014 roku konflikt na Ukrainie powoduje pogłębianie się kryzysu humanitarnego i wzrost liczby potrzebujących. Polski Zespół Humanitarny dostarcza pomoc na Ukrainę […]

Pomoc dla Polonii – Ukraina

Polski Zespół Humanitarny, w imieniu Stowarzyszenia Pokolenie, realizuje projekt Senatu RP, polegający na zapewnianiu pomocy medycznej pacjentom i podopiecznym […]

Pomoc uchodźcom – Grecja

Działania mające na celu pomoc uchodźcom w Grecji rozpoczęliśmy na początku 2016 roku, gdy po zamknięciu granicy grecko-macedońskiej tysiące z nich utknęło na polach greckiej wioski Idomeni. Zorganizowaliśmy […]

Uchodźcy z Krymu – Ukraina

Uchodźcy z Krymu: Konflikt zbrojny na Ukrainie zmusił wiele osób do opuszczenia swoich domów i przemieszczenia się w obrębie kraju. Ludziom tym brakuje żywności, leków, […]