Pomoc humanitarna – Ukraina

Pomoc medyczna: Trwający od 2014 roku konflikt na Ukrainie powoduje pogłębianie się kryzysu humanitarnego i wzrost liczby potrzebujących. Polski Zespół Humanitarny dostarcza pomoc na Ukrainę […]

Pomoc dla Polonii – Ukraina

Polski Zespół Humanitarny, w imieniu Stowarzyszenia Pokolenie, realizuje projekt Senatu RP, polegający na zapewnianiu pomocy medycznej pacjentom i podopiecznym […]

Pomoc uchodźcom – Grecja

Działania mające na celu pomoc uchodźcom w Grecji rozpoczęliśmy na początku 2016 roku, gdy po zamknięciu granicy grecko-macedońskiej tysiące z nich utknęło na polach greckiej wioski Idomeni. Zorganizowaliśmy […]

Uchodźcy z Krymu – Ukraina

Uchodźcy z Krymu: Konflikt zbrojny na Ukrainie zmusił wiele osób do opuszczenia swoich domów i przemieszczenia się w obrębie kraju. Ludziom tym brakuje żywności, leków, […]